Check-in
Nástup do zariadenia je možný od 14.00 hod., účastník pobytu je povinný
prihlásiť sa na recepcii, kde predloží Občiansky preukaz , prevezme kľúč
od pridelenej izby a ovládač TV
Check-out
Odubytovať sa je potrebné do 10:00 v deň odchodu.
Stravovanie
Ponúkame raňajky klasické, alebo formou švédskych stolov.
Obedy a večere zabezpečíme dohodou v prípade väčšieho počtu záujemcov.