General
Poskytnutá zľava nad 3 noci dohodou !
Skupinové zľavy 10 - 20%


Hotel ďalej ponúka možnosť poriadať svadby, plesy, stretávky, kary, stužkové slávnosti, country bály, posedenie pri rokovej muzike, promócie, kabarety
s Ing. Janom Hruskom, prezentácie a predaj tovaru, obchodné jednania, prednášky, kongresy rodinné oslavy, rôzne životné jubilea

* Salónik 1 do 20 osôb 10€/hod.
* Salónik 2 do 30 osôb 13,30€/hod.
* Reštaurácia s barom a kaviarňou
s možnosťou posedenia na terase do 60 osob 16,60€/hod.
* Reštaurácia s barom do 250 osôb 20€/hod. možná dohoda